Euroinvestor (DK)'s logotype

Euroinvestor (DK)

Finance · Copenhagen, Denmark

Generelt

Materiale skal altid sendes til adops@berlingskemedia.dk senest 3 arbejdsdage før kampagnestart. Afleveres der senere, kan BM ikke garantere at kampagnen starter efter planlagt startdato.
Berlingske Media bruger Google Ad Manager som adserver.
Annoncøren er ansvarlig for bannermateriale, funktionalitet og design. Bannere der forstyrrer det redaktionelle indhold eller forårsager tekniske problemer for de besøgende, vil blive fjernet fra siden med det samme.
Al bannermateriale skal ligge inden for rammerne af den udpegede bannerplads. Dvs. ingen fremspringende billeder, lag eller pop-ups, som går ud over den specificeret størrelse på banneret.
Vi forbeholder os retten til at sende banneret retur, hvis computerens CPU-forbrug øges markant i forbindelse med load af banneret. Links skal altid åbne i et nyt vindue (target =”_blank”).
Bannere skal inkludere afsenderens logo.
Hvis der er lyd i banneret, må denne først afspilles ved mouse-over med 1 sekunds delay eller ved klik. Followbannere (sticky 160×600) med lyd i skal dog altid aktiveres ved klik. Lyd skal altid stoppe ved mouse-out.
Hvis et banner linker videre til en hjemmeside af seksuel karakter, skal URL'en til denne hjemmeside indeholde en ”advarselsboks” med en aldersbegrænsning på min. 18 år.
Branche standarder og retningslinjer digital produktion
Færdigt materiale for display annoncering skal leveres i henhold til de fastsatte retningslinjer og standarder jf. IAB vejledninger: http://iabdanmark.dk/vejledninger/

Udskydelse

Vi forbeholder os ret til at udskyde eller ændre afviklingen af en given kampagne. Ved udskydelse har annoncøren krav på efterlevering. Vilkår for efterlevering aftales særskilt med annoncøren, men som udgangspunkt skal annoncøren have en ydelse af samme værdi, som den oprindeligt aftalte ydelse.

Materiale

Såfremt korrekt og funktionelt materiale ikke leveres indenfor aftalte materiale deadlines, garanteres ikke for rettidige kampagneafvikling. Dette gælder også for ejerskaber, hvorfor at ejerskaberne regnes som afviklet, såfremt materialet ankommer for sent. Der ydes ikke kompensation for tabte eksponeringer i tilfælde af for sent afleveret materiale.
Specifikationerne bliver løbende opdateret. Har du nogle spørgsmål kan vi kontaktes på adops@berlingskemedia.dk
Klik her for handelsbetingelser
Klik her for ophavsret og vilkår for brug af hjemmesiden
Klik her for cookie- og privatlivspilitik

Polite load og serverkald

Polite load
Ønskes tungere vægt end 120 KB, skal banneret være lavet med polite-load (Max 1 MB). Dvs. det ekstra vægt må først loades ved browser-eventet window.onload.
window.onload må KUN benyttes i iframe bannere.
Første load bliver ofte omtalt initial load, mens polite load også kan omtales subsequent load.

Serverkald
Antallet af serverkald fra et banner holdes til maksimalt 15 kald ved initialt load og højst yderligere 10 kald ved polite load af hensyn til ikke at sløve sitets performance unødigt. Det anbefales at mest muligt indhold placeres direkte i bannerets kode og ikke i yderligere filer, der først skal hentes. For at minimere antal serverkald bør al ekstern grafik sprites og optimeres.

Dataindsamling
Vær opmærksom på om mediet har fastsat regler for dataindsamling i forbindelse med afvikling af annoncering.
Det anbefales at annoncør el. bureau inden kampagnestart oplyser mediet om alle trejdeparter, der kaldes i forbindelse med annonceafviklingen af hensyn til at kunne opfylde lovkrav om samtykke fra brugere inkl. oplysning om alle juridiske personer, der har adgang til data somt formålet hermed.

HTML 5 bannere

Følgende specifikationer gælder ved levering af HTML‐bannere.
Vi bruger Google DoubleClick for Publishers banner standard for clickTag.
Brug navne, som relaterer sig til kampagnen, format og annoncør. Hvis form‐elementet benyttes, skal METHOD sættes til GET, da der ellers ikke er mulighed for at føre klik‐statistik på kampagnen
Links og forms skal altid åbne i nyt vindue.
Æ, Ø og Å skal altid encodes. Vi understøtter ingen former for script‐sprog, som fx ASP, PHP osv.
Bannere, der expander, må ikke forstyrre sitets øvrige design. Dvs. layeret skal forsvinde efter expand.

Vigtigt: hos Berlingske Media skrives clickTag med lille c og stort T:
“clickTag”

Eksempel på clickTag i HTML dokument:
<html> <head> <meta name="ad.size" content="width=300,height=250"> <script type="text/javascript"> var clickTag = "http://www.google.com"; </script> </head>
<body>
<a href="javascript:window.open(window.clickTag)"> [The rest of your creative code goes here.]
</a> </body> </html>

NB: Bannere hostet af Adform bruger Adform’s standarder og banner specifikationer, dette kan kun lade sig gøre så længe banneret bliver hostet af Adform.

Streamning på display

Ved streaming i bannere gælder følgende specifikationer:

• Streaming må ikke starte af sig selv, men kun ved brugerinteraktion – klik eller mouseover
• Hvis streamingen aktiveres ved mouseover, skal den stoppe igen, når musen bevæges væk fra banneret
• Streamingen skal have en start‐, stop‐, og muteknap
• Hentning/afspilning må først starte 1 sekund efter klik/mouseover. Dette gælder også ved evt. lyd og expand
• Hvis detektion af brugerens båndbredde ikke er mulig, bør brugeren gives mulighed for at vælge kvalitet af streaming
• Visuel indikator af download‐status skal tilføjes, hvis streamingen ikke starter før, den er helt downloadet
• Video i bannere må max. fylde 500 kb ved load af banneret og må max. køre i 45 sekunder uden nogen form for brugerinteraktion. Derefter må det streame op til 2 mb ekstra ved brugers klik/mouseover.

Video

Video er spots der afvikles i en web‐tv player før (preroll) eller efter (postroll) et web‐tv indslag.

Størrelse: 16:9 (Wide Screen) eller 4:3 (standard TV format)
Format: Mp4, 700Kbps – 3.part VAST eller Vpaid (Dette anbefales dog ikke, da Vpaid KUN kan vises på desktop og ikke på mobil eller tablet)
Desuden skal der indlægges ”skip knap” i Vpaid og VAST tag fra leverandørens side.
I Vpaid og VAST tag må der ikke implementeres anden bruger-interaktion på banneret end ”skip knap”

Https://

Alle Berlingske Medias sites benytter SSL.
Når du server annoncemateriale til sikre miljøer, såsom websider, der begynder med https://, (Fx https://www.berlingske.dk/) er det vigtigt at annoncerne er forenelige med miljøets sikkerhedsindstillinger. Hvis ikke materialet er kompatibelt kan browser og apps vise advarsler om blandet indhold, eller blot undlade at vise kreativet. Derfor kan vi kun afvikle HTTPS/SSL-kompatible bannere. Se evt. her hvordan du kan teste om dit banner er SSL-kompatibelt.

Euroinvestor.dk

Click the button on products to create an inquiry